Over ons

Doelstelling   

                                                                                                                                                                                      De officiële doelstelling die de Stichting zich ten doel heeft gesteld is: Het repareren van goederen, kleding, computer vragen, om zo het milieu te ontzien en kwetsbare personen in de samenleving te helpen. Het bieden van hulp en ondersteuning bij het repareren van goederen Het faciliteren van- en het creëren van ruimten voor de reparatie van goederen. Het ruilen van goederen voor artikelen waar verrassing tassen mee gevuld worden, het ruilen/weggeven en ter beschikking stellen van goederen tussen- en voor kwetsbare personen in de samenleving; De stichting word gerund door zo’n twintig vrijwilligers. Van techneuten, timmermannen, it ers, coupeuses, gastvrouwen. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het oprichten van reparatieruimten, ruil weggeefhoeken en productieruimten voor elektrische en technische apparatuur, ict en coupeusewerk

ANBI

Stichting de Ruil & Reparatie Kring De Liemers is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat wij ons voor tenminste 90% inzetten voor het algemeen nut. Enkele gegevens die hiervoor van belang zijn, zijn:

Naam: Stichting Ruil & Reparatie Kring De Liemers

Adres: De Boomgaard Schoolstraat 9 te Duiven (achter de oude bibliotheek).

Doelstelling: Het repareren van goederen, kleding etc. voor mensen die het minder hebben. Het ruilen van goederen in ruil voor artikelen voor de verrassing tassen. Het weggeven van goederen aan mensen die het minder hebben. Daarnaast het verrichten van handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Beloning:      
De bestuurders van Stichting Ruil & Reparatie Kring De Liemers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.                    De Stichting heeft geen personeel in dienst.